ברק המומחים לבדיקות ליקויי בנייה ואיתור רטיבות | שירות מקצועי ואמין | צור עימנו קשר עוד היום
   מומחים לביצוע עבודות איטום    ברק שיפוצים    תן שם לדף
 
    דף הבית
    פרופיל
    שירותים
    רעידות אדמה
    בדיקת דירות יד שנייה
    כתבות ומאמרים
    פסקי דין
    בדיקות רכוש משותף
    יצירת קשר להצעת מחיר
    מומחים לביצוע עבודות איטום
    ברק שיפוצים
    תן שם לדף

פסקי דין בנושא צפיפות כלים סניטריים

 

צפיפות כלים סניטרים בחדרי שירותים
 
 
- על פי תקן 1205.3 - "התקנת מתקני תברואה ובדיקתם", נדרשים: שטחי גישה מינימליים מ ולקבועות,
ומידות ומרחקי הפרדה מינימליים בין קבועות ובינם לבין הקירות.
 
פירוט המידות המינימליות הינו על פי הנספחים א' ו-ב' לתקן.
 
- בסעיף 3.1 בתקן, נאמר:
 
"בהעדר מידות בתכנית, מומלץ להתקין את קבועות השרברבות ואביזריהן
כמפורט בנספחים א' ו- ב'".
 
- חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973, מציין כי קיים הנוסח של המפרט לפי צו מכר דירות, וקיימת חובה לצרפו לתכנית מכר. בתכנית המכר לא קיימת החובה לפרט את המידות הנ"לשל משטחים ומרחקי הפרדה, בנוגע לקבועות בחדר השרותים.
כך,המסקנה המתבקשת היא כי חובה על הקבלן לבצע את הרכבת הקבועות עם משטחי גישה במרחקי הפרדהמינימליים שעל פי המלצת התקן, זאת בהעדר פירוט בתכנית המכר, המבוסס על תכנון נכון.
דהיינולכאורה קיימת רק המלצה, והמלצה היא דבר שאינו מחייב, אולם בהעדר מידות בתכנית המכר ההמלצה הופכת לחיוב-המצב משתנה:
 
הפסיקה:
 
- ת.א. 4720/99 - בבית המשפט השלום בחיפה, כב' השופט מ. רניאל, זגרון יהודה ואסנת נגד א. עבאדה בע"מ, מיום 17/12/01.
 
עמ' 6 סעיף 2.42 בפסק הדין - בית המשפט מחייב את הקבלן בעלות התיקון של העתקת הכלים, בהנמקה שבהעדר מידותבתכנית, הביצוע צריך להיות לפי התקן.
 
ציטוט:
"2.4.2
מרחקי המתקנים התברואתיים - המומחה מטעם התובעים קבע כי מרחקי המתקנים התברואתיים בחדר האמבטיה והשירותים אינם עומדים בת"י 1205.3.
המומחה מטעם הנתבעים אינו חולק בחוות דעתו על קביעותיו העובדתיות אך טוען כי התקן אינו מחייב שכן ניתן לבצע על פי הנחיות המתכנן.
בחקירתו הנגדית מודה המומחה מטעם הנתבעת שכאשר אין מידות בתוכניות, הביצוע צריך להיות לפי התקן ובכל מקרה התקן מחייב שכן הוא חלק מהל"ת (עמ' 6 לפרוטוקול, שורה 7 לפיכך אין מחלוקת בין הצדדים כי המרחקים בין המתקנים התברואתיים אינם לפי התקן.
עלות התיקון לפי חוות דעת מומחה התובעים, שלא נסתרה, היא 1,050 ש"ח".
 
 
- ת.א. 88295/95 - בבית המשפט השלום בתל אביב, כב' השופטת ענת ברון, יהודה ובתיה סיטו נגד שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, מיום 27/12/01.
סעיף 14 ד'בפסק הדין - רוחב הגישה לכיור בשרותי אורחים.
 
הפירוט על פי פסק הדין:
 
--בחוות דעת התובעים נדרש רוחב שטח גישה מינימלי 75 ס"מ במקום 60 ס"מ הקיים מול הכיור, ומרחק הפרדה מינימלי של 20 ס"מ בין הכיור לקיר;
 
--מומחה בית המשפט טען לפתרון של החלפת הכיור בכיור צר שישאיר רווח מספיק, בעלות של 300 ש"ח;
 
-- בתשובותיו של מומחה בית המשפט לשאלות ההבהרה השיב כי עלות התיקון והעברת הכיור הינה 2,500 ש"ח (מהם 600 ש"ח בחפיפה עם עבודה אחרת);
 
-- לטענת הנתבעת - בתקן 1205.3 אין כל דרישה לרוחב מינימלי לשטח גישה לאסלה, ומדובר בהמלצה לא מחייבת של התקן.
 
נפסק (עמ' 13 בפסק הדין):
 
"מאחר שהן בלסון והן המומחה מטעם התובעים קבעו כי מדובר בליקוי המצריך תיקון אני פוסקת כדעתם. באשר לדרך הפתרון, אני סבורה כי קמה זכותם של התובעים לפתרון החלופי שהוצע על ידי בלסון לפיו יישאר הכיור במידותיו, כפי שמצויין במפרט וכפי שהתובעים זכאים לו על פי הסכם המכר והמפרט המהווה חלק בלתי נפרד הימנו. איני רואה סיבה לחייב את התובעים להחליף את הכיור לכיור צר, שהשימוש בו אינו נוח כמו בכיור אחר, שעה שאינם מעוניינים בכך והם זכאים כיור רחב על פי החוזה.
לפיכך, אני פוסקת לתובעים סך של 1,900ש"ח לתיקון רוחב הגישה לאסלה (תשובה 12 בתשובות בלסון לשאלות התובעים)".